Stormande hav och mycket annat
 

Målningar  utkommen  2007
Isaberg förlag
 
ISBN 978-91-7694-750-0
 
 
 
 
 
Jag vill med mina marina motiv, främst fånga ljuset mellan himmel och hav, men också måla fartyg i olika situationer. Därför har jag ingående studerat havet och himlen men framför allt ljuset runt Skånes kustband, runt Öresund, Kattegatt, Skagerack och Östersjön. Jag har försökt lära mig de olika fartygstyper som seglade runt dessa farvatten under deras storhetstid. Det har funnits tre-, fyr-, och femmastade fullriggare, korvetter, fregatter, slupar och ett stort antal fiskekuttrar. Naturligtvis har jag inspirerats av tidigare marinmålare som Marcus Larsson, Jacob Hägg, Herman af Silén, J.M.W. Turner m.fl. De har gett mig god vägledning i mitt utövande som konstnär. Förutom de marina motiven finns det också ett brett urval av mina övriga målningar.
 
 
Allan Jardén