Konspirationer
 

Roman  utkommen  2013
Kalejdoskop
 
ISBN 978-91-637-3663-6
 
 
 
ALLAN JARDÉN ÄR FÖDD I MALMÖ 1941. Numera är han bosatt i Eksjö. Jardén är mångsysslare, men också väl insatt i svensk försvarspolitik.
 
Den politiska situationen i Mellanöstern är ett av Jardéns intressen som gett stoff till tre tidigare romaner. Konspirationer är ännu en thriller där handlingen främst utspelas i "Det Heliga Landet".
 
 
"Plötsligt kom en stor svart limousin längs gatan. Den kom i hög fart och körde fram bredvid Mercedesen. Ett öronbedövande smatter från ett automatvapen hördes och tumult uppstod i publiken. Några kastade sig till marken och några sprang därifrån skrikande, chockerade av vad som hände. Christer blev också förskräckt och paralyserad av händelsen men hann uppfatta att ministern och vakterna segnade ner till marken och nästan drunknade i sitt eget blod. Limousinen for sedan med skrikande däck från platsen och människomassorna skingrade sig."
 
 
Detta är upptakten till Konspirationer, en spännande thriller i Mellanösternmiljö.