Grabben från Malmö
 

Utkom  2014
Totem förlag
 
ISBN 978-91-637-3664-3
 
Finns även inläst som talbok.
 
 
Detta är berättelsen ur mitt liv så som jag minns den. Som en klassresa genom livet har jag försökt få fram det som skulle kunna vara intressant för de läsare som känner mig men även för andra helt ovetande om vem jag är.
 
De historiska händelserna är till viss del hämtade från Wikipedia men också från mitt eget kunnande då jag är väl insatt i det historiska och militärpolitiska spelet.
 
                                                                                                      Allan Jardén