Allan Jardén
 

Konstnären
Allan Jardén är verksam på småländska höglandet med ateljé i Eksjö. Representerad i "Svenska Konstnärer" och medlem i Svenska Konstnärsförbundet och Höglandets Konstronda.
 
Utställningar över södra Sverige med återkommande arrangemang på småländska höglandet samt på Österlen i Skåne.
Representerad i offentliga lokaler runt om i landet. Målningarna utförs främst i olja på duk men även akvareller och blandteknik är inte främmande för konstnären.
 
 

Författaren
Allan Jardén skriver också historiska romaner som ett komplement till måleriet och har naturligtvis då illusterat omslagen till böckerna.
Det har också blivit några sagoböcker med bilder av konstnären.
Tekniken har varit akvarell, gouache och tusch.
 
 

Marinmålaren
Jag vill med mina marina motiv, främst fånga ljuset mellan himmel och hav, men också måla fartyg i olika situationer.
Därför har jag ingående studerat havet och himlen men framför allt ljuset runt Skånes kustband, runt Öresund, Kattegatt, Skagerack och Östersjön.
Jag har också försökt att lära mig de olika fartygstyper som seglade runt dessa farvatten under deras storhetstid. Det har funnits tre-, fyr- och femmastade fullriggare, korvetter, fregatter, slupar och ett stort antal fiskecuttrar.
 
Naturligtvis har jag inspirerats av tidigare marinmålare som Marcus Larsson, Jacob Hägg, Herman af Silén, J.M.W Turner m.fl. utan att för den skull kopierat dessa. De har dock gett mig en god vägledning i mitt utövande som konstnär.
 
Allan Jardén
 

Individually, I'm not really the actual planet's greatest replica watches sale from the dark chocolate call, however I understand a number of individuals, both women and men, that I will state rolex replica sale want to put it on any kind of day time. It will likewise end up being fascinating to determine the way the rolex replica uk metal design is actually listed. Just to let everyone know this article concerns my personal opinions about buying and collecting Rolex watches. Whether one person likes rolex replica sale or not, one cannot deny that Rolex still gets more attention from replica watches consumers than any other watch brand. I respect Rolex because of what it is able to accomplish and I own and have owned my share of Rolex watches, both vintage and new watches. I must admit that my opinion on this thing replica watches uk once in a while. I even wrote an article about why I don't collect old Rolex watches, yet now I seem to be stuck with only vintage Rolex watches in my modest collection of Rolex watches.